Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
  • PayU
  • eserivce
  • PayPal
  • iMoje
  • Paynow

Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE
 
Sklep internetowy prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe "JACUŚ" Jacek Jabłoński z siedzibą w Białymstoku 15-604, przy ulicy Stanisławowo 4b w Stanisławowie. Przedsiębiorca jest zarejestrowany pod numerem NIP: 966-064-20-28, REGON: 052204877, telefon: 662 30 60 20 ; e-mail biuro@jacus.pl ; dalej w treści regulaminu zwany P.H. JACUŚ.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym P.H. Jacuś są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto).
 3. P.H. Jacuś za pośrednictwem sklepu internetowego nie oferuje rzeczy, w których przedmiotem świadczenia  są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 
 
II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
 1. Zamówienia składać może gość lub osoba zarejestrowana jako użytkownik sklepu internetowego P.H. JACUŚ.
 2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresu e-mail, a w przypadku dokonywania zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej również nazwę i adres przedsiębiorcy oraz numer NIP.
 3. W przypadku podania niepoprawnych, podejrzanych lub fikcyjnych danych lub niepotwierdzenia zamówienia, obsługa sklepu P.H. JACUŚ może odmówić realizacji zamówienia.
 4. W przypadku określenia sposobu płatności jako wpłata z góry, kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych. W przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. Nie wszystkie towary znajdujące się w sklepie internetowym są dostępne od ręki.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 1 dzień roboczy. Termin ten dotyczy zamówień składających się z produktów będących aktualnie na stanie magazynów sklepu P.H. JACUŚ. W przypadku produktów chwilowo niedostępnych, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas oczekiwania potrzebny na sprowadzenie towaru. P.H. JACUŚ niezwłocznie informuje Klienta o czasie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia kosztów. W przypadku braku dostępności zamówionej ilości produktu, P.H. JACUŚ zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem i zmiany ilości towaru w zamówieniu.
7. P.H. JACUŚ niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdza Klientowi zawarcie umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.
 
 
III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
 
 1. Klient ponosi koszty transportu. Koszty transportu są wskazane w cenniku dostaw znajdującym się na stronie: www.jacus.pl/dostawa.html
 2. Przy dokonaniu zamówienia, Klient ma prawo do określenia sposobu, w jaki chce uiścić opłatę za zamówiony towar: płatność z góry na rachunek bankowy, płatność przy dostawie, płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy P.H. JACUŚ.
 3. W przypadku płatności w formie przedpłaty, płatność jest dokonywana na konto:
       a) dla wpłat w złotówkach
            Przedsiębiorstwo Handlowe JACUŚ
            Jacek Jabłoński
            Stanisławowo 4b
            15-604 Białystok
            BS./Zabłudów
            61 8099 0004 0012 6074 3000 0010
W miarę możliwości Klient powinien podać w tytule płatności numeru zamówienia – (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail po dokonaniu zakupów na sklepie internetowym).
 
       b) dla wpłat w euro
            Przedsiębiorstwo Handlowe JACUŚ
            Jacek Jabłoński
            Stanisławowo 4b
            15-604 Białystok
            Bank Polskiej Spółdzielczości
            PL97 8099 0004 0012 6074 2000 0020
            Swift BIC  POLUPLPR
W miarę możliwości Klient powinien podać w tytule płatności numeru zamówienia – (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail po dokonaniu zakupów na sklepie internetowym).
 
 4. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze koszty dostawy oraz zakupu towaru uiszczane są w momencie odbioru przesyłki, kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
 5. Zamówiony towar dostarczany jest do klienta za pomocą usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej tylko na terenie kraju.
 6. Czas oczekiwania na przesyłkę pocztową wynosi do 5 dni roboczych w zależności od rodzaju listu - priorytetowy / ekonomiczny. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe.
 7. Czas oczekiwania na przesyłkę kurierską wynosi 24 godziny, jednak firma kurierska zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu do 2 dni roboczych. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier awizuje przesyłkę, następnego dnia roboczego nastąpi kolejna próba doręczenia, jeśli będzie nieskuteczna - przesyłka pozostanie do odbioru własnego w siedzibie firmy kurierskiej przez 7 dni, po czym wraca do nadawcy.
 8. Internetowy sklep P.H. JACUŚ zintegrowany jest z systemem płatności PayU. W przypadku dokonywania płatności z wykorzystaniem systemu PayU, Klient ponosi koszty w wysokości 1% od wartości zamówienia.
 9.  Zarówno koszty dostawy jak i ponoszone przez Klienta koszty płatności nie są większe od kosztów lub prowizji ponoszonych przez P.H. JACUŚ.
 
 
IV. REKLAMACJE I GWARANCJE
 
 1. P.H. JACUŚ ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Podstawą reklamacji jest dowód uprzedniego zawarcia transakcji z P.H. JACUŚ, na przykład paragon, faktura VAT.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z reklamacją do P.H. JACUŚ - dotyczy Konsumentów. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z reklamacją do P.H. JACUŚ - dotyczy Klientów niebędących Konsumentami.
 4. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy P.H. JACUŚ.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego, jego adres, przedmiot reklamacji, datę zakupu, datę stwierdzenia wady, opis wady. Reklamacja może zawierać żądanie reklamującego co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamacja może być złożona za pomocą formularza reklamacyjnego: http://jacus.pl/zwroty-i-reklamacje-pm-23.html . W przypadku braku danych uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji P.H. JACUŚ zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie reklamacji, a termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia dostarczenia przez Klienta danych.
 6. W przypadku uznania reklamacji zwracane są Klientowi koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez P.H. JACUŚ), niezwłocznie, a w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W taki sam sposób zwracana jest cena lub część ceny zakupu w przypadku decyzji P.H. JACUŚ o zwrocie lub obniżeniu ceny.
 7. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, koszt transportu zwrotnego spoczywać będzie na odbiorcy.
 8. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub niekompletnego, należy bezzwłocznie powiadomić o tym pracownika sklepu internetowego poprzez email bądź telefon. Klient otrzyma dalsze instrukcje, co należy wykonać w takim przypadku.
 9. W przypadku niezadowalającego zdaniem Klienta sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Klient może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku klientów będących konsumentami, mogą oni na etapie przedsądowym skorzystać z polubownych metod rozstrzygnięcia sporu, na przykład: mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej czy stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 
 
V. ZWROTY
 
 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a)    w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;
  b)    w przypadku gdy złożone zamówienie dotyczy wielu rzeczy dostarczanych osobno - od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Przedsiębiorstwo Handlowe "JACUŚ" Jacek Jabłoński w Białymstoku 15-604, przy ulicy Stanisławowo 4b, telefon: 662 30 60 20 ; e-mail biuro@jacus.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe "JACUŚ" Jacek Jabłoński, ul. Stanisławowo 4b, 15-604 Białystok  telefon: 662 30 60 20). W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać z załączonego formularza (dostępny do pobrania poniżej) – (użycie formularza jest nieobowiązkowe).
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Przedsiębiorstwo Handlowe "JACUŚ" Jacek Jabłoński w Białymstoku 15-604, przy ulicy Stanisławowo 4b w Stanisławowie, telefon: 662 30 60 20, e-mail biuro@jacus.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

*niepotrzebne skreślić
 
Formularz zwrotu towaru można pobrać ze strony http://jacus.pl/zwroty-i-reklamacje-pm-23.html
 
 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy (np. wypełniony prawidłowo Formularz odstąpienia od umowy) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez P.H. JACUŚ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym P.H. JACUŚ został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. P.H. JACUŚ może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia P.H. JACUŚ dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres Przedsiębiorstwo Handlowe "JACUŚ" Jacek Jabłoński, ul. Stanisławowo 4b w Stanisławowie, 15-604 Białystok, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował P.H. JACUŚ o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. (Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150,00 PLN )
 8. W przypadku zwrotu rzeczy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu jego zakupu. Dowodem zakupu są między innymi paragon i faktura VAT.
 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Klient może kontaktować się z P.H. JACUŚ za pośrednictwem: adres siedziby Przedsiębiorstwo Handlowe "JACUŚ" Jacek Jabłoński, Stanisławowo ul. Stanisławowo 4b, 15-604 Białystok, adres email biuro@jacus.pl, telefon 662 30 60 20 (koszt połączenia według stawek operatora).
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo Handlowe "JACUŚ" Jacek Jabłoński z siedzibą w Białymstoku 15-604, przy ulicy Stanisławowo 4b w Stanisławowie. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) w celu wykonania umowy. Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać dostępu, usunięcia lub zmiany jego danych osobowych
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego P.H. Jacuś i akceptuję jego treść.”
 4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu